Κόρινθος: Ελπίζουμε να μην κάνουμε και Χριστούγεννα με αυτές τις εικόνες, στην πόλη

35

Κόρινθος: Ελπίζουμε να μην κάνουμε και Χριστούγεννα με αυτές τις εικόνες, στην πόλη.

πηγή-kartsonakis.blogspot.com