Κόρινθος: Ρομά ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν αστυνομικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ

69
Óõíïäåßá áóôõíïìéêþí äõíÜìåùí ïäçãÝéôáé óôï Åöåôåßï Áèçíþí ï 29÷ñïíïò óõëëçöèåßò ðïõ öÝñåôáé íá ó÷åôßæåôá ìå ôéò áðïóôïëÝò öáêÝëùí ìå åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò óôïí ðñþçí ðñùèõðïõñãü ËïõêÜ ÐáðáäÞìï áëëÜ êáé óå áîéùìáôïý÷ïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ôçí ÊõñéáêÞ 29 Ïêôùâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνεργάτη μας , το επεισόδιο ξεκίνησε  όταν άτομα από την ομάδα του ΔΙ.ΑΣ  έφτασαν στο νοσοκομείο για να αποσύρουν   Ρομά που είχαν ξεπεράσει  τον επιτρεπόμενο αριθμό που προβλέπεται σε ένα δωμάτιο  γυναίκας  ασθενούς με καρδιολογικό πρόβλημα.

Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους ίδιους επισκέπτες να πάρουν τα αυτοκίνητά τους από τον προαύλιο χώρο ,γεγονός  που απαγορεύεται σε όλους τους επισκέπτες να το πράττουν .

Τότε οι επισκέπτες ρομά επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού .

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε με περιπολικό σε νοσοκομείο με σπασμένη μύτη, ενώ δεν σημειώθηκε καμία σύλληψη.

Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν βίας  στην Κόρινθο που προκαλείται τα τελευταία 24ωρα στο νοσοκομείο από ρομά επισκέπτες.