Νίκος Σταυρέλης: “Αδιανόητα πράγματα…Όχι αλλά χαράτσια στους δημότες”

26
Αδιανόητα πράγματα.
Η αρμόδια επιτροπή καθόρισε σήμερα την εξωφρενική εισφορά σε χρήμα για τα ακίνητα επέκτασης του σχεδίου πόλης Αγίας Άννης και Συνοικισμού 180€ το τετραγωνικό μέτρο.
Μάλιστα η αρχική πρόταση ήταν για 210€/τμ.
Η τιμή αυτή είναι 50% πάνω σε σχέση με αυτήν της Μπαθαριστρας (120€).
Δηλώνω ότι ως Δήμος Κορινθιων δεν τη δεχόμαστε και θα προσφύγουμε διοικητικά και δικαστικά.
Όχι αλλά χαράτσια στους δημότες.