Ο Αυστριακός πρέσβης που έκλεψε τον Κούρο από την Κορινθία και τον πούλησε στον πατέρα του Όθωνα, ενώ ήταν βασιλέας της Ελλάδας!

869

Η συνέχεια εδώ