ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

30

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
Τέσσερις βασικές δράσεις για έργα αναγκαία για τους κατοίκους του Περιγιαλίου
δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε την επόμενη πενταετία, πέραν των πολλών
άλλων δράσεων έργων και καθημερινότητας.
1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Κατασκευή του περιβόητου έργου αποχέτευσης λυμάτων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου και
Βόχας προϋπολογισμού 60.000.000 € με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από
21/5/2021, η οποία χρηματοδότηση κινδυνεύει να χαθεί από την αδράνεια της
Δημοτικής Αρχής με την μη δημοπράτηση μέχρι σήμερα του έργου.
2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
Σύνδεση του καινούργιου δικτύου ύδρευσης με τα σπίτια από τις νέες παροχές.
3. ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Άμεση δημοπράτηση και κατασκευή του έργου μεταφοράς νερού από τον Βιολογικό
Καθαρισμό Κορίνθου σε Λέχαιο, Περιγιάλι και Άσσο για τον εμπλουτισμό του
υδροφόρου ορίζοντας της περιοχής και άρδευση των καλλιεργειών.
4. ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
-Κατασκευή Κροκίδειου αθλητικού κέντρου σε ιδιόκτητο δημοτικό χώρο
κληροδοτήματος Σακελλαρίου.
Πέραν των ανωτέρω βασικών έργων δεσμευόμαστε για δράσεις και έργα
καθημερινότητας:
-Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης και εκτέλεση έργων ανάπλασης στο παραλιακό
μέτωπο του Περιγιαλίου -Λεχαίου, με χώρους πεζοδρομίων, αθλοπαιδιών,
περιπάτου, αναψυχής, μέσω Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
-Εξωραϊσμός-ανάπλαση του κτιρίου του Δημαρχείου και του περιβάλλοντος χώρου.
-Κατασκευή πλατείας στο ακίνητο που αγόρασε ο Δήμος για το σκοπό (Τσακωτού).
-Ανάδειξη και χρησιμοποίηση του δημοτικού κτιρίου δωρεάς Τυχερής Παπαϊωάννου
-Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων και ακαθάρτων στα πλαίσια
ολοκληρωμένης μελέτης για τη Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου
-Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ελευθερίας , με τοποθέτηση παιδικής χαράς,
συντριβανιού και χώρου εκδηλώσεων.
-Συντηρήσεις δημοτικού σχολείου, νηπιαγωγείου και Παιδικού σταθμού.

2

-Συντήρηση, επισκευές και εξωραϊσμός του νεκροταφείου. Δημιουργία
οστεοφυλακίου.
-Συντηρήσεις και καθαρισμός σε ετήσια βάση των αρδευτικών αυλάκων για τα
κτήματα των αγροτών
-Τοποθέτηση οδοκαθαριστού για τον καθαρισμό της παραλίας Περιγιαλίου όλη τη
θερινή περίοδο.
-Καθαρισμός των κεντρικών δρόμων του Περιγιαλίου σε ετήσια βάση
-Λύση στο πρόβλημα των ογκωδών αντικειμένων απορριμμάτων
-Δημοτική και Αγροτική οδοποιία, με ασφαλτοστρώσεις των βασικών αγροτικών
δρόμων για την εξυπηρέτηση των αγροτών συνδημοτών μας.
-Τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ και αντικατάσταση φθαρμένων
-Διαμόρφωση χώρου δίπλα στο σταθμό του τραίνου πάνω από το θέατρο
Περιγιαλίου.
-Φωτισμός και διαγράμμιση στο χώρο του πάρκινγκ
-Αγορά ή απαλλοτρίωση του ανενεργού κτιρίου του Συνεταιρισμού και αξιοποίησή
του.
-Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης στα πλαίσια του εγκριθέντος Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Άσσου-Λεχαίου.
-Κατασκευή μικρών φραγμάτων στο χείμαρρο Ράχιανη.
-Κατασκευή και καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων
-Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών
-Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ