Περιφερειακές εκλογές : Πως ψήφισαν στην Κορινθία

441

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Ποσοστό
Έδρες
Πτωχός Δημήτριος

42,31
Τατούλης Πέτρος

34,36
Μάκαρης Μανώλης

7,75
Κουτουμάνος Νικόλαος

5,74
Κουτσούλης Δημήτριος

5,68
Λυμπεροπούλου Δήμητρα

2,83
Μιχαλόπουλος Ιωάννης