Ποιες χώρες του κόσμου στέλνουν τους λιγότερους και ποιες τους περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα

44

“Πολύχρωμο” το παζλ των εθνοτήτων της τουριστικής Ελλάδας. Οι χώρες που στέλνουν στους λιγότερους τουρίστες και τους περισσότερους. Η ανερχόμενη δύναμη των αραβικών χωρών.

Η συνέχεια εδώ