Σημαντικές αποφάσεις στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της 18ης Ιουνίου

13

Σημαντικές αποφάσεις στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2024. Συγκεκριμένα:

  • Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις επιχορηγήσεις συλλόγων για τη διενέργεια εκδηλώσεων, για την υλοποίηση του προγράμματος Θερμαλισμού στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορινθίων, για τη συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις «ΙΗ’ Κορίνθου Παύλεια 2024» που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικές Διαδρομές Ιουλίου» κατά τον μήνα Ιούλιο.
  • Αποδοχή χρηματοδότησης 500.000,00€ από το Πράσινο Ταμείο για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών (Αμόνι, Κατακάλι, Κάτω Αλμυρή, Νέα Αλμυρή, Ντράσα, κατασκηνώσεις , μοναστήρια κλπ).
  • Αποδοχή όρων και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», για τη λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (InfoKiosk) στην Αρχαία Κόρινθο.
  • Αρχίζουν οι διαδικασίες μίσθωσης ακινήτου με δημοπρασία, για τη στέγαση του ΙΕ’ Κ.Α.Π.Η. Καλλιθέας Κορίνθου.