Αναστάσιος Γκιολής- Έκδοθηκε Άδεια Ανακαίνισης-Ανακατασκευής των Μαγειρείων του Γ.Ν.Κορίνθου

746
Ευχάριστα ΝΕΑ για το Νομαρχιακό μας Νοσοκομείο και τους συναδέλφους μου.
Μετά από συστηματική δουλειά εισηγήθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη 15 Μαρτίου την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου Παναγιώτης Ε. Νίκας και Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρης Καρπούζης Paraskevopoulos Akis για την υλοποίηση του έργου Διαδικασία Ωρίμανσης Μελέτης Ανακαίνισης-Ανακατασκευής των Μαγειρείων του Γ.Ν.Κορίνθου προϋπ:532.000€ με έκδοση Άδειας Δόμησης,Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας,Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων καθώς έλεγχο και έγκριση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης του Έργου.
Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη που με όρισε μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι κατασκευαστές προ 40ετών,στο υπόγειο της παλιάς πτέρυγας…και χρόνια τώρα αδιαφορία για τις συνθήκες των εργαζομένων στον χώρο και από τάξιμο ούτε λόγος!
Στο <Έργο>προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:1)Αποξηλώσεις-Καθαιρέσεις πλινθοδομών,πλακιδίων,κουφωμάτων ξύλινων,πάγκων κ.α 2)Κατασκευή δαπεδωστρώσεων,νέων τοίχο δομών 3)Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων, ψευδοροφές.4)Κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου 5)Ελαιοχρωματισμοί 6)Κατασκευή νέας αποχέτευσης και Νέου Δικτύου Ύδρευσης 6)Κατασκευή Νέας Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης 7)Εγκατάσταση Νέου Συστήματος Πυρόσβεσης-Πυρανίχνευσης.
Είσαστε οικογένεια μου και συνεχίζουμε να δημιουργούμε καθημερινά για τους πολλούς…