Στο δρόμο για Θεσσαλία το «φορτίο της αλληλεγγύης», με είδη πρώτης ανάγκης προς τους πληγέντες που συγκέντρωσε το Επιμελητήριο Κορινθίας

61

Το Επιμελητήριο Κορινθίας απέστειλε σήμερα ανθρωπιστική βοήθεια στις
πληγείσες από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Από την πρώτη στιγμή, απέδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους
της Θεσσαλίας.

H συνέχεια εδώ