Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου…εγγραφές μέχρι τις 30/09

12

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου. Βρισκόμαστε σε περίοδο εγγραφών μέχρι τις 30/09.