Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας: Συνέντευξη τύπου για το Στρατόπεδο Καλογεράννη (6ο Σύνταγμα Πεζικού)

233