Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Κορινθίων Τετάρτη 3 Ιουλίου

37

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί
την 03η
Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος
όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024
2. Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων
3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
5. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του φιλοζωικού συλλόγου Κορίνθου «Σύλλογος
Αγάπης για τα ζώα ΒΛΑΣΣΗΣ»
6. Δημιουργία Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) του Δήμου Κορινθίων και κανονισμός
λειτουργίας
7. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής, περί έγκρισης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού του ύψους καταβολής
οικονομικής συμμετοχής (τροφεία) στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κορινθίων
8. Απαλλαγή τροφείων
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ » Α.Μ.
56/2022.
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους
υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική
καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, αρ .μελ 35/2020
12. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών»
13. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου
14. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδών στην Κοινότητα Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων
15. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων
16. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στον Οικισμό Νέας Αλμυρής της Κοινότητα Γαλατακίου του Δήμου
Κορινθίων
17. Περί δέσμευσης χώρου υποσταθμού από ΔΕΔΔΗΕ για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.
18. Περί υλοποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ερμού (μια θέση αποκλειστικής στάθμευσης υπηρεσιακού
οχήματος της Επιθεώρησης Εργασίας Κορινθίας) στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου
19. Περί αίτησης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 787 περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του σχεδίου της
πόλης της Κορίνθου.
20. Περί αίτησης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 787 περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του σχεδίου της
πόλης της Κορίνθου.
21. Επιχορηγήσεις συλλόγων
22. Παραχώρηση χώρου Πνευματικού Κέντρου Αθικίων στον ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΘΙΚΙΩΝ για πολιτιστική εκδήλωση

23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Γαλατακίου στον σύλλογο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ για εκδήλωση
24. Ενέργειες του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο (ύδρευση –
άρδευση) (αίτημα 1/3 των δημοτικών συμβούλων )
25. Υποβολή έργων για το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αίτημα 1/3 των δημοτικών συμβούλων)
26. Ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας (αίτημα 1/3 των δημοτικών συμβούλων )

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ