Το νέο δημοτικό συμβούλιο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και τα νέα συμβούλια Κοινοτήτων

61

Αναρτήθηκαν χθες Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Κορίνθου που αναφέρονται στα νέα Δημοτικά Συμβούλια των δήμων του νομού Κορινθίας.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης θα απαρτίζεται από τους

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρωστίνης

 1. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους (700) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα επτά (567) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ξυλοκάστρου

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα δύο (1.132) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΚΙΑΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους ογδόντα (880) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα πέντε (875) σταυρούς προτίμησης
 4. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης
 5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις (584) σταυρούς προτίμησης
 6. ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα τέσσερις (554) σταυρούς προτίμησης
 7. ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους σαράντα οκτώ (548) σταυρούς προτίμησης
 8. ΛΑΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εννέα (509) σταυρούς προτίμησης
 9. ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους τέσσερις (504) σταυρούς προτίμησης
 10. ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης
 11. ΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούς προτίμησης
 12. ΚΟΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΡΕΝΕ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρωστίνης

 1. ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε τριακόσιους δώδεκα (312) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ξυλοκάστρου

 1. ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού
 2. ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους ογδόντα (780) σταυρούς προτίμησης
 3. ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα έξι (676) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους είκοσι (520) σταυρούς προτίμησης

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Ευρωστίνης

 1. ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Ξυλοκάστρου

 1. ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού
 2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα επτά (537) σταυρούς προτίμησης
 3. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης

 

Αναρτήθηκαν χθες, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Κορίνθου που αναφέρονται στα νέα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων των δήμων του νομού Κορινθίας.

Ειδικότερα, λοιπόν, για τον δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ο συνδυασμός του δημάρχου Βλάση Τσιώτου έχει την πλειοψηφία σε 11 Δημοτικές Κοινότητες άνω των 200 κατοίκων και εκλέγει τους προέδρους σε 10 Δημοτικές Κοινότητες κάτω των 200 κατοίκων. Σύνολο: 21/36 κοινότητες στις οποίες έχει την πλειοψηφία.

Ο συνδυασμός του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σπύρου Καραβά έχει την πλειοψηφία σε 5 Δημοτικές Κοινότητες άνω των 200 κατοίκων και εκλέγει τους προέδρους σε 4 Δημοτικές Κοινότητες κάτω των 200 κατοίκων. Σύνολο: 9/36 κοινότητες.

Τέλος, ο συνδυασμός του Φάνη Μπρακούλια έχει την πλειοψηφία σε 2 Δημοτικές Κοινότητες άνω των 200 κατοίκων και εκλέγει τους προέδρους σε 4 Δημοτικές Κοινότητες κάτω των 200 κατοίκων. Σύνολο: 6/36 κοινότητες.

Αναλυτικά, τα νέα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων απαρτίζονται από τους:

Δημοτική Κοινότητα Γελινιατίκων

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Δερβενίου

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα επτά (247) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Ευρωστίνης Ροζενών

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΚΑΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Ζεμενού

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΚΑΜΠΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΚΑΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα ένα (131) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αντιπολίτευση: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Καρυάς

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ-ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Λουτρού

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΚΑΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΚΟΡΟΒΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Λυγιάς

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Λυκοποριάς

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτική Κοινότητα

Αντιπολίτευση: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΙΤΕΡ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μάννας

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΚΑΡΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίου

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΡΗΓΚΑΝ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα εννέα (269) σταυρούς προτίμησης
 3. ΓΚΙΑΤΑ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΚΟΛΙΜΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Παναριτίου

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΠΙΤΣΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Πιτσών

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Πύργου

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΒΥΖΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Ρίζης

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΤΣΕΜΠΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Συκέας

Πλειοψηφία Συμβουλίου: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΣΟΥΡΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
 2. ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

Αντιπολίτευση: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Άνω Τρικάλων

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Δένδρου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Θαλερού

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Θροφαρίου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΖΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΙΤΕΡ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Κορφιωτίσσης

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδαιίκων

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Νέων Βρυσουλών

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Ξανθοχωρίου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Πελλήνης

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΡΑΧΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Ρεθίου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΣΥΜΠΡΑΞΗ/Φ.ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

 1. ΜΙΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπήχου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Σοφιανών

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Στομίου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Στυλίων

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΠ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 1. ΦΕΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Δημοτική Κοινότητα Χελυδορέου

Πρόεδρος από τον συνδυασμό: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ/ΒΛ.ΤΣΙΩΤΟΣ

 1. ΖΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας