Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κορινθιακού Θεάτρου ” Βασίλης Ρώτας”

102
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κορινθιακού Θεάτρου ” Βασίλης Ρώτας” είναι το ακόλουθο:
Πρόεδρος: Κική Τσόγκα
Αντιπρόεδρος: Μαρία Ρουσέτου
Γραμματέας: Κυριακή Δάρα
Ταμίας: Παγώνα Τσαλπαρά
Μέλη: Αναστασία Ρουστέμη – Γκουργιώτη
Γιώτα Κλεμπετσάνη – Σούκουλη
Δημήτρης Τσαγρής