Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας: Ο “Οδηγός Απόδρασης από μια βίαιη σχέση” στη διάθεση όλων των φαρμακείων του ΦΣΚ

19

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας υλοποίησε σήμερα την απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, όπως αυτή επικροτήθηκε από τους συμμετέχοντες  στο 4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών της Περιφέρειας μας, κατά τη διάρκεια του  Στρογγυλού Τραπεζιού “το Φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της Βίας”, για συμβολική χρηματική δωρεά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.

Η συνέχεια εδώ