Χρήστος Γκιλίτσης- Στηρίζουμε και αναστηλώνουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής…! Τη δύναμη της Κορινθίας μας

476
Στηρίζοντας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στηρίζουμε και αναστηλώνουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Τη δύναμη της Ελλάδας. Τη δύναμη της Κορινθίας μας.
Συγκεκριμένος προσανατολισμός για την οικονομική επανάκαμψη του αγρότη μέσα από διεθνή πρότυπα:
1. Παροχή επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και οικονομικής βοήθειας στους αγρότες ώστε να μπορούν να αγοράζουν νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό.
2. Εφαρμογή κανονισμών προστασίας του περιβάλλοντος για τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
3. Βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις και κεφάλαια για τους αγρότες για να τους βοηθήσει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να αναβαθμίσουν τις γεωργικές τους πρακτικές.
4. Αύξηση της πρόσβασης στις αγορές και δημιουργία εξαγωγικών ευκαιριών για τους αγρότες ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους.
5. Εισαγωγή βελτιωμένων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους αγρότες.
6. Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των αγροτών σε περιόδους κρίσης ή δυσκολίας.
7.. Παροχή πρόσβασης σε γη και υδάτινους πόρους για τους αγρότες για τη διασφάλιση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.
Ζητώ την εμπιστοσύνη σας όπως άλλωστε την έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ζητώ το δικαίωμα να είμαι η φωνή των αγροτών στη Βουλή των Ελλήνων.
Χρήστος Γκιλίτσης
Ιατρός Καρδιολόγος
 Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στη Κορινθία