Ψήφισμα Ο.Ε.ΕΣ.Π. ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ

10

Τα μέλη της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου,
Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), κατά την
ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε υβριδικά την 22 η Οκτωβρίου 2023,
συζήτησαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. και
αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:
1) Εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους και τη δυσαρέσκειά τους για το μπαράζ
«λουκέτων» και γενικά για τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ.
σε όλη την χώρα.
2) Τονίζουν ότι η απόφαση της νέας διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ. για αναδιοργάνωση
του οργανισμού επηρεάζει ανεπανόρθωτα την καθημερινότητα των
επιχειρηματιών αλλά και των πελατών τους, δίχως να υπολογίζονται οι
ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες τους. Επιχειρηματίες και
πελάτες τους από πολλές περιοχές της χώρας, ύστερα από τις νέες
αποφάσεις, θα χρειάζεται να διανύουν απόσταση 40 ή και παραπάνω
χιλιομέτρων προκειμένου να προσεγγίσουν το πλησιέστερο ταχυδρομείο,
επηρεάζοντας την κοινωνική, οικονομική ζωή τους και δραστηριότητα.
3) Επισημαίνουν ότι εν έτει 2023 η διοίκηση θα έπρεπε να μεριμνήσει για την
εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων της στοχεύοντας στην αναβάθμιση και
στελέχωση με επαρκές μόνιμο προσωπικό και όχι να προχωρά σε
«κατέβασμα των ρολών» σε 141 καταστήματα από τα 620 που
λειτουργούσαν πριν την έναρξη του σχεδίου αναδιοργάνωσης.
Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της αγοράς
για ταχύτερες και αξιόπιστες υπηρεσίες.
Για τους λόγους αυτούς:
 Στηρίζουν κάθε προσπάθεια και δράση που θα πραγματοποιηθεί στα κατά
τόπους Σωματεία – μέλη μας για τη μη υποβάθμιση των ταχυδρομικών
υπηρεσιών.
 Καλούν τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ., την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να
μεριμνήσουν για την άμεση άρση της απόφασης για το κλείσιμο των
υποκαταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. και να εξετάσουν τη βέλτιστη δυνατή λύση
προκειμένου να διασφαλιστεί μόνιμα και σε τιμές προσιτές καθολική
ταχυδρομική υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βαγενάς Αντώνιος Καλοθέου