Γιώργος Οικονόμου- ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

1934
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
Γιώργος Χ. Οικονόμου
Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Ενέργειας
Περιφέρεια Πελοποννήσου