Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με 23 θέματα

323

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
γ] κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών) συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην
αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 28 η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 20:30 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Αποδοχή Έκτακτης επιχορήγησης ποσού 151.352,60 € στο Δήμο Σικυωνίων προς κάλυψη εκτάκτων
και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID-19 σύμφωνα, με
το με αριθ. πρωτ. 30520/21-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών .
2. Έγκριση παραλαβής επιμέρους στατικών μελετών μετά το από 14-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων .
3. Ανάκληση της αριθ.52/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων».
4. Επί του με αριθ. πρωτ. 2057/3-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα:
«Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Σικυωνίων».
5. Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου με Θέμα : «Παράταση ωραρίου Λειτουργίας
Καταστημάτων», μετά το με αριθ. πρωτ.1935/14-7-2020 εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου –
Τουρισμού Ν. Κορινθίας .
6. Έγκριση απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου περί, Πρότασης παραχώρησης χρήσης
των αιθουσών της Δυτικής πτέρυγας των συγκροτημάτων αποθηκών Α.Σ.Ο στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.
7. Καθορισμός θέσεων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .
8. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων, λόγω λήξης της Θητείας της .
9. Επί αιτήματος κ. Δημ. Βασιλακόπουλου περί, «Απαλλοτρίωσης τμήματος κάθετα της οδού Εθνικής
Αντίστασης στην Τ.Κ. Διμηνιού»
10. Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Το Ουράνιο Τόξο», με θέμα: Παραχώρησης
χρήσης αίθουσας για τις ανάγκες του Συλλόγου.
11. Επί αιτήματος τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί της οδού Σικυώνος αριθ. 9 στο Κιάτο .

2

Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση Αθλητικής και
πολιτιστικής εκδήλωσης.
13. Επί του με αριθ. πρωτ. 5078/22-6-2020 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων με θέμα:
«Παραχώρηση οκτώ (8) θέσεων στάθμευσης έναντκ του Α.Τ. Κιάτου για υπηρεσιακά οχήματα ,
κατασχεμένα οχήματα και οχήματα ελεγχόμενων ατόμων».
14. Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
(Α΄ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)».
15. Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ».
16. Προέλεγχος εισηγητικής έκθεσης Α΄ & Β΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
μετά την αριθ. 191/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».
18. Έγκριση της αριθ. 164/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της διαδικασίας
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με απευθείας αναθέσεις προμηθειών, για την προστασία από
τον covid-19.
19. Έγκριση της αριθ. 165/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση τεχνικού
Προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων
υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων»
συνολικού π/υ 69.440,00€ προερχόμενα από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
20. Έγκριση της αριθ. 166/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση 2 ης τροποποίησης
Προγραμματικής Σύμβασης με έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της
Σικυώνας (Β' ΦΑΣΗ) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».
21. Έγκριση της αριθ. 167/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση
Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
22. Έγκριση της αριθ. 181/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση
Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
23. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ