Κάλπες θα “στηθούν” στην Κόρινθο λίγες ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Δείτε γιατί

129

Κάλπες θα “στηθούν” στην Κόρινθο λίγες ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προκειμένου να γίνουν ξανά κρίσεις για την επιλογή  Διευθυντή  Εκπαίδευσης , μετά την απόφαση του  Διοικητικού  Εφετείου Τρίπολης, που ακυρώνει την απόφαση τοποθέτησης του νυν Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, και δικαιώνει τον  Βασίλη  Σαμαρά , πρώην Διευθυντή  Εκπαίδευσης Κορινθίας και υποψήφιο για την ίδια θέση στις τελευταίες κρίσεις με το νόμο “Φίλη”  .

Η  απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιήθηκε στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τον περασμένο Φεβρουάριο και ακολούθησε και η σχετική δημοσιοποίησή της από το esos 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Π. Πετρόπουλος προχθές όρισε το χρονοδιάγραμμα νέων κρίσεων για την επιλογή του νέου Διευθυντή Εκπαίδευσης Κορίνθου, ως εξής:

14/05/2018: Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση του πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Ορισμός εφορευτικών επιτροπών – Κατάρτιση και ανάρτηση πίνακα εκλογέων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας.

Από 14/05/2018 έως 16/05/2018: Κατάθεση ενστάσεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τόσο για τον πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων.

17/05/2018: Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τόσο του τελικού αναμορφωμένου πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και του πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά – Προγραμματισμός συνεντεύξεων – Ενημέρωση υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

21/05/2018: Διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας (Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00) – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής, που θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με ηλεκτρονικό τρόπο.

23/05/2018: Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου – Καταχώριση βαθμολογίας – Ανάρτηση μοριοδότησης της ψηφοφορίας.

24/05/2018: Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Από 25/05/2018 έως 30/05/2018: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.

31/05/2018: Εκδίκαση ενστάσεων –Κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων και αποστολή τους προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, με απόφαση που εξέδωσε δικαίωσε τον Βασίλη Σαμαρά, πρώην Διευθυντή Εκπαίδευσης Κορινθίας και υποψήφιο για την ίδια θέση στις τελευταίες κρίσεις με το νόμο “Φίλη”  και  ακυρώνει την απόφαση τοποθέτησης του νυν Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Με την απόφαση 198/2017 του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κρίθηκε μη νόμιμη η κρίση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών και η μη ένταξή του Β. Σαμαρά στους αξιολογικούς πίνακες και ακυρώθηκε η Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης  Διευθυντή ΔΔΕ Κορινθίας (κάνοντας πλήρως δεκτή την προσφυγή σύμφωνα με την μείζονα σκέψη της απόφασης).

Ο κ. Σαμαράς σήμερα διδάσκει σε σχολείο .

Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο κ. Σαμαράς ζήτησε την ακύρωση:

α/   της  πράξης (24-1-16) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν πληροί την προϋπόθεση της δεκαετούς διδακτικής υπηρεσίας και , ως τούτου, αποκλείσθηκε από τον πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

β/ την από 4-1-16 τελικού αναμορφωμένου πίνακα μη δεκτών υποψηφίων  Διευθυντών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, του ίδιου Συμβουλίου, καθώς δεν πληρούν  τις προϋποθέσεις επιλογής, στην οποία εντάχθηκε και ο κ. Σαμαράς,

γ/ του από 4-1-16 τελικού αναμορφωμένου πίνακα δεκτών υποψηφίων  Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου του ίδιου Συμβουλίου, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, στον οποίο δεν εντάχθηκε ο κ. Σαμαράς,

δ/ του από 19-1-16 τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας  του ίδιου Συμβουλίου, στην οποία δεν εντάχθηκε ο κ. Σαμαρας

ε/ της  9/25-1-16 πράξης του Συμβουλίου με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του κ. Σαμαρά κατά του πίνακα μοριοδότησης.

στ/ της απόφασης του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, με την οποία κυρώθηκαν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθό μέρος αφορά στον πίνακα  υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, και

ζ/ της απόφαση του ίδιου υπουργού με την οποία τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Το σκεπτικό της απόφασης


Ο Β. Σαμαράς δικαιώθηκε και στις κρίσεις του 2010

Υπενθυμίζεται ότι  με την απόφαση 205/2011 του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κρίθηκε μη νόμιμη η τοποθέτηση του Διευθυντή ΔΔΕ Κορινθίας, άλλαξε η πρώτη απόφαση του Υπουργείου (ΦΕΚ 695, Γ΄, 6-08-2010), εκδόθηκε νέα απόφαση (ΦΕΚ 963, Γ΄, 12-09-2012), και τοποθετήθηκε Διευθυντής ΔΔΕ Κορινθίας με την Υ-65/123181/Δ2/10-10-2012 Υπουργική Απόφαση.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Ετικέτες:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ