Μεγάλη επιτυχία είχε η κοπή πίτας της Ν.Δ.στην Κόρινθο-δείτε φωτορεπορτάζ

124
ÊïðÞ ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò Ýôïõò 2018,óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êïñßíèïõ (Êïëïêïôñþíç 54).ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Éáíïõáñßïõ 2018 Ôçí åêäÞëùóç ôéìÞóå ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ, ï Êïéíïâïõëåõôéêüò Åêðñüóùðïò êáé ÂïõëåõôÞò ´ ÁèÞíáò ê. Íßêïò ÄÝíäéáò.

Μεγάλη επιτυχία είχε η κοπή της πίτας της ΔΗΜΤΟ Κορίνθου στο εργατικό κέντρο Κορίνθου. Παρόντες στελέχη του κόμματος από όλο το νόμο. 

oznor

.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ