Σεβ. Αργολίδας Νεκτάριος “Οἱ πιστοί να παραμείνουν στίς οἰκίες τους και νά παρακολουθοῦν τίς ἀκολουθίες ἀπό τά Μ.Μ.Ε”

85

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αργολίδος με αἴσθημα εὐθύνης και ὡς ἔκφραση ἀγάπης προς ὅλους τους ἀδελφούς καὶ μέλη τῆς Ἐκκλησίας σὲ συνέχεια τῶν ἤδη ληφθέντων μέτρων ποὺ ἀνακοινώθηκαν χθές για τον περιορισμό μεταδόσεως τοῦ νέου κορονοϊοῦ SARS-CoV-2, λαμβάνοντας ὑπ᾿ όψη τὰ νέα δεδομένα και τὰ διαρκῶς ἐντεινόμενα περιοριστικά μέτρα που ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀπό ὅλους τους ὑπεύθυνους κρατικούς φορεῖς, ἀνακοινώνει τά ἐξῆς:

Ἀπό σήμερα καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες τουλάχιστον δύο ἐβδομάδες οἱ ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν, καθώς καὶ οἱ Θείες Λειτουργίες, θὰ διεξάγονται μὲν κανονικά ἀπό τοὺς Ἱερεῖς, μὲ λιτό ὅμως τρόπο, μὲ τὴν παρουσία ἀπολύτως ἀπαραίτητων ἀτόμων γιά τή διεξαγωγή τους καθώς καί ἀντιπροσωπεῖα (μικρή καί πολύ περιορισμένη παρουσία ἀτόμων) τῶν πιστῶν πού ἐπιθυμοῦν ἀπαραιτήτως νά ἐκκλησιαστούν.

Ἐπίσης, ὅλες οἱ προγραμματισμένες ἐκδηλώσεις, Μυστήρια, καἰ γενικῶς συναθροίσεις παντός τύπου, ἀναστέλλονται γιά τό ὡς ἄνω χρονικό διάστημα, ἐνῶ τά μνημόσυνα θά πραγματοποιοῦνται σέ στενό οἰκογενειακό κύκλο καί χωρίς παράθεση καφέ ἢ ἄλλης ἐκδηλώσεως.

Οἱ πιστοί παρακαλοῦνται θερμῶς ὅπως παραμείνουν στίς οἰκίες τους, νά παρακολουθοῦν τίς ἀκολουθίες ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ὅπως καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς μας πρέπει νά μᾶς κάνει νά:

Ἀποστειρώνουμε καλά τά χέρια μας μέ ἐπιμέλεια.

Ὅταν βρισκόμαστε στόν Ἱερό Ναό, νά μήν ἀσπαζόμαστε μέ φίλημα χειλέων τίς ἱερές εἰκόνες, ἀλλά νά προσευχόμαστε ἐνώπιον τῶν εἰκόνων τῶν Ἁγίων, χωρίς σωματικό φίλημα, εἰ μή μόνη τήν ἐξ ἀποστάσεως κλίση τῆς κεφαλῆς.

Νά σταματήσουμε τίς χειραψίες μεταξύ μας, καθώς καί τό χειροφίλημα τοῦ ἱερέα κατά τόν χαιρετισμό ἢ τό ἀντίδωρο.

Ἐντόνως καί ἰδιαίτερα συνιστάται στά ἄτομα ἠλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν καί πάσχοντες ἀπό χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, ἀναπνευστικοῦ συστήματος, σακχαρώδη διαβήτη, ὑπέρταση, ἀτομα σέ ἀνοσοκαταστολή) νά παραμείνουν στην οἰκία τους, ὥστε να μην ἐκτίθενται σὲ πιθανή λοίμωξη ἀπό τὸν νέο ἰό. Ἐπίσης, ὅσοι ἐμφανίζουν συμπτώματα ὀξείας λοίμωξης τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος (ὅπως βήχα, πυρετό, πόνος στο λαιμό, ρινική καταρροή), ἐπ’οὐδενί νά προσέρχονται στους Ἱερούς Ναούς ἤ σὲ ἄλλο χώρο συναθροίσεως, να παραμείνουν στις οἰκίες τους και να ἀναζητοῦν ὑπεύθυνη ἰατρική συμβουλή.

Ἡ χώρα μας, ἀλλά καὶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, βιώνει μία παγκόσμια ἀπειλή, μία πανδημία. Ἄς τὸ συνειδητοποιήσουμε ὅλοι ἐγκαίρως και ἄς φερθοῦμε ὑπεύθυνα. Ἡ προάσπιση τοῦ ὑπέρτατου ἀγαθοῦ τῆς Δημόσιας Ὑγείας θα πρέπει να εἶναι ἡ πρώτη προτεραιότητα ὅλων μας. Ἡ πίστη μας πρὸς τὸ Θεό δὲ μειώνεται, οὔτε ἀναστέλλεται ἀπό την προσωρινή ἐπιβεβλημένη ἀπουσία μας ἀπό τοὺς ναούς καὶ τὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ φυσική μας παρουσία στοὺς χώρους λατρείας, πρέπει νὰ περιοριστεῖ καὶ ἡ πίστη μας νὰ ἐκφραστεῖ μὲ τὴν προσωπική εἰλικρινή προσευχή και μετάνοια. Ὁ Θεός δὲν παρεξηγεῖται, οὔτε στενοχωριέται ἀπό αὐτή μας τὴν ἀπουσία, ἀντιθέτως, ὄντας μεγαλοδύναμος καὶ φιλεύσπλαχνος, εἶναι κοντά μας καὶ μᾶς ἐνδυναμώνει αὐτές τὶς δύσκολες ὥρες.

Νὰ προσευχόμαστε, κάθε μέρα στὸν Χριστό, νὰ φέρει ὕφεση καὶ τερματισμό σ᾿ αὐτή τὴν παγκόσμια ἀσθένεια-ταλαιπωρία, ἐλεῶντας καὶ μᾶς τοὺς ὑπολοίπους, χάριν τῶν φτωχῶν καὶ ἀναγκεμένων ὅλου τοῦ κόσμου, ποὺ θὰ ὑποφέρουν πολλαπλάσια.

Ὅλα αὐτά εἶναι στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης, ἀπαραίτητα καὶ αὐτονόητα, ἀφοῦ δὲν θέλουμε νὰ βάλουμε σὲ πειρασμό οὔτε τὸν ἑαυτό μας οὔτε τοὺς ἀδελφούς μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ