Συνεδρίαση Δ.Σ. Κορίνθου την Τετάρτη με 31 θέματα

311
Δεύτερη συνεδρίαση Δ.Σ. Κορίνθου την Τετάρτη και ώρα 19:00
Mεικτή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονα) θα πραγματοποιηθεί την 30η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αναπροσαρμογή ή μη ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου
2. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων στο Δήμο Κορινθίων
3. Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών έτους 2023 και εφεξής
4. Καθορισμός τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το 2023 & εφεξής
5. Απ ́ ευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας – παιδικής χαράς στη Κοινότητα Σοφικού.
6. Αίτημα περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής «Αγιαννιώτικα» της πόλης της Κορίνθου.
7. Έγκριση της αριθμ. 34/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί κανονισμού λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η.
8. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Τριμήνων έτους 2021
9. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Α ́ και Β ́ Τριμήνων έτους 2022
10. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ ́ Τριμήνου έτους 2022
11. Επί αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, για έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών
12. Επί αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, για έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειοτυργικών αναγκών
13. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022
14. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
15. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
16. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού
17. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
18. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για άσκηση παρέμβασης του Δήμου υπερ των δημοτών του οικισμού Καμαρέτα-Φανερωμένης της Κοινότητας Χιλιομοδίου για τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (ρύθμιση κατάστασης) κατά του ΑΔΜΗΕ ΑΕ., που θα συζητηθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Κορίνθου την 1-12-2022
19. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 71.930.00 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
20. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 3.200,00€ για τκάλυψη εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για το σχολικο έεος 2020-2021
21. Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024
22. Γνωμοδότηση για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στη περιοχή Μπαθαρίστρα
23. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ. Ροθώνη Μιχαήλ του Παναγιώτη και κας Ροθώνη Αναστασίας του Παναγιώτη, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 241 στο Ο.Τ Γ 209 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ́ ́Αγ. Γεωργίου” του Δήμου Κορινθίων’
24. Αίτηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (συνεργείο βαρέων οχημάτων και συνεργείο αυτ/των) της εταιρείας ‘SAMPTRANS LTD’ στη θέση ‘ΤΡΑΝΟ ΛΙΘΑΡΙ’ της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
25. Αίτηση περί έγκρισης εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων ακινήτου στην οδό Σίνα με αρ. 91Β στην πόλη της Κορίνθου
26. Αίτηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων εγκατάστασης (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ) της ΡAMAR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον οικισμό Γαλατακίου της Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων
27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΡΓΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΤΕΝΕΑΣ» (αρ. μελέτης 40/2016)
28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» (αριθμ. μελέτης 15/2017 με αριθμό σύμβασης 60874/2017)
29. Έγκριση του από 7-11-2022 πρακτικού της Επιτροπής Ακαταλληλότητας Κρατικών Οχημάτων του Δήμου.
30. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ για πολιτιστική εκδήλωση (χριστουγεννιάτικο bazaar) από το Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»
31. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων -σωματείων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
AΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ