Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων την Δευτέρα με (63)…!!!θέματα

105

Η Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων καλεί σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19 Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας
 2. Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για επιχορηγήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Γ ΕΘΝΙΚΗ) και λοιπών συλλόγων Α΄, Β και Γ΄ κατηγορίας του Δήμου μας.
 3. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Νήσος Άγιος Πέτρος» ΔΕ. Σολυγείας.
 4. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας φαρμακευτικής καννάβεως (ΟΜΚΕκφ) της εταιρείας ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ» της Δ.Κ. Εξαμιλίων
 5. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής

μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και

την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού –παραλίας» της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ

ΑΕΓΕ, στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΟΒΡΙΟΣ» Δ.Ε. Σολυγείας

 1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 και έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΔΑΕΚ

 1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΕΚ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2017
 2. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο χρήσης 2018 της

Δ.Α.Ε.Κ.»

 1. Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί αναμόρφωσης (4η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
 2. Έγκριση της αριθμ. 132/2018 απόφασης του ν.π. ΚΕΠΑΠ για αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού έτους 2018
 3. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο πράξης <<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016>> Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020
 4. Διάλυση σύμβασης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ»
 6. Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου»
 8. Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας»
 9. Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνάσιου Σοφικού σε Βρεφονηπιακού Σταθμού»
 10. Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση ΚΧ Κατακαλίου»
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 13. Έγκριση προμήθειας οχημάτων του Δήμου από το ελεύθερο εμπόριο
 14. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις εθνικές επετείους και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου
 1. Τοποθέτηση μαρμάρινων προσωπογραφιών στην Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου εις μνήμην Ιδομενέα Ανταλουδάκη
 2. Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου,Δ.Κ. Εξαμιλίων και στην περιοχή της Μπαθαρίστρας του Δήμου Κορινθίων
 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών του προγράμματος προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων
 4. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου για εγκατάσταση λούνα παρκ την περίοδο των Χριστουγέννων
 5. Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0638002 έναντι του ΚΧ.748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα- Δέλτα Κορίνθου (Κυριακοπούλου Δέσποινα).
 6. Δικαστικός συμβιβασμός σε υπόθεση αγωγής αποζημίωσης οφειλών (Β. Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.)
 7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (Κων. Αργυρού για υπόθεση Αγγιστριώτη)
 8. Μετατόπιση περιπτέρου από την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών και Δημοκρατίας στον Άσσο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών πλησίον αερογέφυρας Λεχαίου (Ραφτόπουλος Κων/νος)
 9. Χορήγηση έγκρισης κοινής εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γήπεδο στη θέση «Πύργος» Δήμου Κορινθίων (Χρήστος Σταματίου, ελαιοτριβείο)
 10. Αίτημα χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος με αρ. 31 στην Κόρινθο (Ταρούσης Θεόδωρος)
 11. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Φουρλά Τριανταφυλλη –Λεντζος Βασίλειος)
 12. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Αναστασία Μαλακοδήμου – Αικατερίνη σύζ. Ιωάννη Παπαθεοφάνους)
 13. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Δόσχορης Ιωάννης του Μιχ.)
 14. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Τζαμαλής Θεοδόσιος του Βασιλείου)
 15. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Μοσχάκη Αγγελική)
 16. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (θωμάκη Αγγελική κλπ)
 17. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Βαμβακίδου Χαρίκλεια)
 18. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Φίλης Δημήτριος)
 19. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Αργυρώ Αντωνίου)
 20. Αίτημα για αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και για την έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής. (Μπέκου Παναγιώτα του Γεωργίου κ.λ.π.)
 21. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου
 22. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
 23. Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
 24. Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2019 και δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
 25. Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 για τη προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
 26. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Η Κόρινθος στο πλαίσιο των πόλεων που μαθαίνουν»
 27. Διαγραφές οφειλών – προσαυξήσεων
 28. Διαγραφές προσαυξήσεων
 29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη Γενική Συνέλευση
 30. Επιχορήγηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιονορίου «Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ»

 

 1. Αίτημα για διοργάνωση της 23ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων
 2. Συμμετοχή του Δήμου στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου
 3. Αναγκαιότητα αγοράς χώρου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων
 4. Αναγκαιότητα αγοράς χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, πλησίον του γηπέδου
 5. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και έκδοση επιταγών του Δήμου
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας «Δίολκος»
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ» για την υλοποίηση προγράμματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη της γεω-πολιτισμικής κληρονομιάς του Κορινθιακού Κόλπου με σύγχρονα μέσα διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφίας.
 8. Έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου στην Αθήνα για συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα «Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς» την 9/11/2018 και έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης
 9. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων Αντωνίου Παππά και Ανδρέα Ζώγκου, για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2018
 10. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 11. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 12. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                

              

Αναστάσιος Κοντογιώργος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ