Το Plan B για την Σωτηρία της Ελληνικής Οικονομίας και η Επόμενη Ημέρα

184

Η πανδημία φέρνει απώλειες. Απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, σε θυσίες και κόπους μια ζωής. Στην οικονομία η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη και ιδιαίτερα «ρευστή». Οι μελέτες των δεξαμενών σκέψης (think tanks), βγαίνουν η μια μετά την άλλη. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι «Τις επόμενες 6-8 εβδομάδες θα δούμε μία παγκόσμια κατάρρευση της υγείας και μια οικονομική κατάρρευση». Αυτό είναι το συμπέρασμα τηλεφωνικής έρευνας της Goldman Sachs σε 1.500 εταιρείες. Με βάση το υλικό που συγκέντρωσε η Goldman Sachs, τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:

1) Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης εδώ και 30 χρόνια θα υποχωρήσει κάτω από το 2%.

2) Εκατομμύρια Αμερικανοί και Γερμανοί θα πληγούν. Εξ αιτίας της κατάστασης, 50% των Αμερικανών (περίπου 150 εκατ.) και 70% των Γερμανών (58 εκατ.) θα πληγούν. Απ’ αυτούς που θα πληγούν, το 80% θα είναι σε πρώιμο στάδιο, το 15% σε μεσαίο στάδιο και το 5% σε κρίσιμο στάδιο. Επίσης, εκτιμάται ότι εκατ. άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους, με δεδομένα τα ποσοστά θνησιμότητας που κυμαίνονται στο 2% κατά μέσο όρο. Η κορύφωση του ιού προβλέπεται να είναι στις προσεχείς 8 εβδομάδες, με τάσεις μείωσης έκτοτε.

3) Ο ιός φαίνεται να συγκεντρώνεται στις 30-50 μοίρες γεωγραφικού πλάτους, δείχνοντας ότι όπως το κρυολόγημα και η γρίπη, προτιμά το κρύο κλίμα. Το επερχόμενο καλοκαίρι θα βελτιώσει την κατάσταση, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο ιός είναι εποχικός. Τα κρούσματα θα είναι κατά 80% με ελαφρά συμπτώματα, 15% θα έχουν ήπια και το υπόλοιπο 5% θα έχει έντονα και θα είναι κρίσιμη η έκβαση τους. Σε αυτό το 5% η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι ηλικιωμένοι. Το ποσοστό θνησιμότητας θα είναι κοντά στο 2%, και θα ανήκουν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι, άνθρωποι με επιβαρυμένο ανοσοποιητικό σύστημα και ευπαθείς ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι στις ΗΠΑ κοντά στα 3 εκατ. θα χάσουν τη ζωή τους (3 εκατ συνήθως πεθαίνουν στις ΗΠΑ ετησίως λόγω ασθενειών και γηρατειών) ενώ το σύστημα υγεία θα επιβαρυνθεί σημαντικά.

4) Οι ΗΠΑ τείνουν στη λογική της καραντίνας. Η αντιμετώπιση του Η.Β είναι να αφήσουν τον ιό να εξαπλωθεί ώστε ο πληθυσμός να αναπτύξει αντισώματα, καθώς κατά την άποψη της κυβέρνησης η καραντίνα δεν θα πετύχει το στόχο της και η οικονομική ζημιά θα είναι μεγάλη..

5) Η Κινέζικη οικονομία έχει πληγεί βαθύτατα, και έχει επηρεάσει τις αγορές πρώτων υλών και την διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Υπολογίζεται ότι σε 6 μήνες θα επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της.

Προτιμότερο είναι να μην μιλήσουμε το τι θα συμβεί στην Ελλάδα…


Η σοβαρότητα στα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και των οπαδών της Ε.Ε. έχει εκλείψει προ πολλού. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των πρόσφατων ημερών αποτελούν οι πανηγυρισμοί ότι η Ελλάδα βγάζει τον “κορσέ” του 3,5%. Δηλαδή εάν θεωρήσουμε ότι το ΑΕΠ θα ήταν (μετά την μείωση του 2019 που θα υποστεί) 180 δις. (180 επί 3,5%)= περίπου με 6.3 δις., λένε ότι επαρκούν και περισσεύουν.

Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση: Μέτρα ύψους δύο δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων, ενός δισ. για τα νοικοκυριά καθώς και 1,8 δις. σύνολο (2+1,8=3,8 δις.).

Μέτρα ύψους 2 δισ. θα μπορεί να επαναλαμβάνεται και κάθε επόμενο μήνα παράτασης ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και να συμπληρωθεί με άλλες παρεμβάσεις 1,8 δισ. ευρώ με δράσεις μέσω ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα:

 • α) Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων, αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται περισσότερο,
 • β) Αναστολή για τέσσερις μήνες βεβαιωμένες οφειλές όπως καταβολής ΦΠΑ, δόσεων, ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Προϋπόθεση αναστολής είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων λειτουργίας,
 • γ) Περίπου 220.000 επιχειρήσεις με περίπου 600.000 εργαζόμενους έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους,
 • δ) Εργαζόμενοι-Αποζημίωση 800 ευρώ για 500.000 εργαζόμενους που ανεστάλη η λειτουργία των επιχειρήσεων. Το κράτος αναλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τον μισθό,
 • ε) Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου για τέσσερις μήνες εφόσον επηρεάζονται από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό,
 • ζ) Αγορά ακινήτων-60% του μισθώματος για Μάρτιο και Απρίλιο για επιχειρήσεις και εργαζόμενους εφόσον πρόκειται για α’ κατοικία και έχει ανασταλεί η λειτουργία, η) Αυτοαπασχολούμενοι, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ενίσχυση 800 ευρώ.

 

Συνειδητά παραπληροφορούν και είναι επικίνδυνοι


Ισχυρίζονται ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται ανέρχονται σε 1 εκατ. Ψεύδος. Ας το δούμε «μπακάλικα». Στον Πίνακα-1 αποτυπώνεται η σύνθεση του εργατικού δυναμικού στο Δ’-Τρίμ-2019. Οι μισθωτοί ανέρχονται σε 2.660,7 εκατ. Οι αυτοπασχολούμενοι σε (286,4+832,29)= 1.119.3 εκατ., σύνολο 3.901,8 εκατ. εργαζόμενους.

Πίνακας 1. Απασχολούμενοι κατά θέση στο επάγγελμα, επάγγελμα, πλήρη-μερική απασχόληση, μόνιμη-προσωρινή εργασία (σε χιλιάδες)
Δ΄ τρίμηνο-2019 Ποσοστό (%) επί του συνόλου
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 286,4 7,3
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 832,9 21,3
Μισθωτός 2.660,7 68,2
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 121,8 3,1
Σύνολο 3.901,8 99,9
Ανώτερα διευθυντικά και  διοικητικά στελέχη 114,1 2,9
Επαγγελματίες 743,5 19,1
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή  επαγγέλματα 315,2 8,1
Υπάλληλοι γραφείου 449,3 11,5
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 928,5 23,8
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 402,1 10,3
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 359,1 9,2
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 262,3 6,7
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 270,2 6,9
Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 57,5 1,5
Πλήρης 3.533,0 90,5
Μερική 368,7 9,5
Σύνολο 3.901,7 100
Μόνιμη 2.332,8 59,8
Προσωρινή 327,9 8,4
Σύνολο 2.660,7 68,2
ΕΛΣΤΑΤ:ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Δ΄ τρίμηνο 2019


Μας λένε δηλαδή, ότι πρόβλημα έχουν μόνο οι κλάδοι που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους. Με βάση τη λογική της αλυσιδωτής οικονομικής δραστηριότητας, το οικονομικό κύκλωμα (πελάτες-προμηθευτές, επιχειρήσεις-εργαζόμενοι), οι εργαζόμενοι και οι κλάδοι είναι πολύ περισσότεροι. Σε 1,5 εκατ. είναι, περίπου, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που σταματούν τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Υπολογίζεται ότι στον κλάδο της εστίασης και στα εποχικά καταλύματα εργάζονται πάνω από 410 χιλιάδες στην εκπαίδευση περίπου 320 χιλιάδες και στα θέατρα, στους κινηματογράφους κλπ γύρω στις 55 χιλιάδες. Σε όλους αυτούς πρέπει να προστεθούν πάνω από 700 χιλιάδες εργαζόμενοι που θα μείνουν χωρίς δουλειά από αύριο με το κλείσιμο των καταστημάτων.

Σύνολο (1.500.000+700.000)=2.200.000 εργαζόμενοι. Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των εργαζομένων 2.200.000 επί 800 ευρώ=1.760.000.000 ευρώ.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν βάσει του ανωτέρω Πίνακα-2 είναι τα παρακάτω:

Πίνακας-2.  Μηνιαίος Υπολογισμός των Μέτρων
Είδος Μέτρου Αριθμός εργαζομένων Ποσό Σύνολο
Επιδότηση των εργαζομένων 2.200.000,00 800,00 1.760.000.000,00
Επιδότηση των αυτοαπασχολουμένων 1.193.000,00 800,00 954.400.000,00
Επιδότηση Ανέργων 185.000,00 360,00 66.600.000,00
Σύνολο (1) 2.781.000.000,00
Είδος Μέτρου Ετήσια έσοδα βάσει του προυπολογισμού Σύνολο
Αναστολή Φορολογικών υποχρεώσεων 52.165.0000,00 / 12 μήνες 4.347.083.333,33
Αναστολή Ασφαλιστικών υποχρεώσεων 10.290.0000,00 / 12 μήνες 857.500.000,00
Σύνολο (2) 5.204.583.333,33
Σύνολο (1+2) 7.985.583.333,33
Επιδότηση Ενοικίου ?


Το κόστος των μέτρων ανέρχεται σε τουλάχιστον 8 δις. ευρώ. Είναι αυταπόδεικτο ότι τα 3,8 δις. που εξήγγειλαν δεν επαρκούν. Κατά συνέπεια ο «κορσές» του πλεονάσματος δεν αρκεί ούτε για μισό μήνα. Εάν διαρκέσει η πανδημία 3 μήνες το ποσό ανέρχεται σε 24 δις.

Η «Ευρωπαϊκή» αλληλεγγύη και άλλα τινά «σατανικά»


Τα 37 δις. της Ε.Ε. δεν αρκούν ούτε για «στραγάλια», αν διανεμηθούν στις χώρες της Ε.Ε.. Έτσι και τώρα, μπροστά στη νέα πανδημία με το άγνωστο ακόμη συνολικό κόστος τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε σχέση με τη διακοπή, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων, ολόκληρων τμημάτων της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως βλέπουμε τα κράτη να αναδιπλώνονται σε εθνικά μέτρα, παρά να αναζητούν ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό φάνηκε ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη άρχισαν το ένα μετά το άλλο να κλείνουν τα σύνορά τους για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας, πολύ πριν η Επιτροπή θέσει θέμα να κλείσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Φάνηκε στον τρόπο που μονομερώς τα κράτη παίρνουν μέτρα που αφορούν απαγορεύσεις, ειδικές προβλέψεις ή ακόμη και την επίταξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας, όπως και στον τρόπο που ανακοινώνουν τη διάθεση εκτάκτων κονδυλίων, είτε για να στηρίξουν τα δημόσια συστήματα υγείας είτε για να υποστηρίξουν οικονομικούς κλάδους που πλήττονται.

Τι να κάνουμε


1) Δεν αφήνουμε τον κόσμο μας να πεινάσει και να ξεσπιτωθεί, κάτω από οποιοδήποτε κόστος.

2) Άμεσα δημόσιες επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Α) Πρωτογενής τομέας:

 • 1) Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση, το 1987, των γεωτεχνικών επιθεωρήσεων της πρώην ΑΤΕ, η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας, ανέρχεται σε 367.000 στρ. δάση, 753.000 στρ. βοσκότοποι και 190.000 στρ. αγροτικές εκτάσεις. Περίπου 400.000 στρέμματα χαρακτηρίζονται ως «διακατεχόμενα» αφού γι αυτές τις εκτάσεις δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Έχει, επίσης, σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει παράλληλα και ολόκληρα νησιά και βραχονησίδες(!). «Ενοικίαση» των εκτάσεων αυτών με ένα συμβολικό ενοίκιο ενός ευρώ και διανομή στους άνεργους που θέλουν να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις αυτές.
 • 2) Άμεση έναρξη της παραγωγής όλων των αγαθών που η παραγωγή τους καταστράφηκε από την ΚΑΠ άρνηση εφαρμογής των προτιμησιακών συνθηκών της ΕΕ για προϊόντα που παράγονται και στην Ελλάδα. Μεγάλες και στοχευμένες ενισχύσεις σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως το μαλακό σιτάρι, η παραγωγή οσπρίων και η αγελαδοτροφία.
 • 3) Ο σχεδιασμός της βιομηχανοποίησης των αγροτικών προϊόντων όπως επαναλειτουργία της βιομηχανίας ζάχαρης, βιομηχανικών φυτών(π.χ. τεύτλα, βαμβάκι, κ.α). Στόχος θα είναι τα τελικά αγροτικά προϊόντα να βρίσκονται στο τελικό στάδιο της βιομηχανοποίησης.
 • 4) Οι γεωτεχνικοί, γεωπόνοι, κτηνίατροι κλπ. να αποκτήσουν ξανά τον συμβουλευτικό τους ρόλο και να βρεθούν στα χωράφια. Σήμερα, οι γεωτεχνικοί του υπουργείου έχουν γίνει γραφειοκράτες, ενώ οι περισσότεροι του ιδιωτικού τομέα απλοί έμποροι αγροεφοδίων.
 • 5) Η έρευνα στα ΑΕΙ να συνδεθεί με τις ανάγκες της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής και να δημιουργηθούν στα Πανεπιστήμια Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τους αγρότες.
 • 6) Οι βοσκότοποι να παραχωρούνται στους κτηνοτρόφους με μακροχρόνιες συμβάσεις και να επιτραπεί η δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων σε αυτούς. Μέτρα, όπως η αναστολή κατεδαφίσεως για ορισμένο χρόνο δεν αλλάζουν την κατάσταση.
 • 7) Η διαμόρφωση προνομιακών στεγαστικών προγραμμάτων για τους νέους αγρότες.
 • 8) Ανασύσταση της αγροτικής παραγωγής στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, με συλλογικές αγροτικές καλλιέργειες που βασίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών, των ντόπιων σπόρων, τη βιολογική καλλιέργεια, στην ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων


Β) Δευτερογενής τομέας – Μεταποιητικές βιομηχανίες:

 • 1. Τρόφιμα,
 • 2. Κλωστο-υφαντουργικές ύλες,
 • 3. Είδη ένδυσης,
 • 4. Χημικά προϊόντα,
 • 5. Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα,
 • 6. Βασικά μέταλλα,
 • 7. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων,
 • 8. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικά ηλεκτρονικά προϊόντα,
 • 9. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.


Δεδομένου της ανεπάρκειας της Ε.Ε., προετοιμασία του τραπεζικού συστήματος σε ένα είδος παράλληλου νομίσματος, και στην ετοιμότητα εκτύπωσης εθνικού νομίσματος, για την χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων. Ας μην λησμονούμε ότι μετά από μια κρίση την πληρώνει ο λαός.

Ζητείται κυβέρνηση που θα εφαρμόσει αυτά τα μέτρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ