Β.Νανόπουλος” Όχι στο αίτημα επιχείρησης για αποθήκευση και διανομή υγραερίου στο Δήμο”

119

Βασιλης Νανόπουλος : Ο δήμος Κορινθίων πρέπεινα αξιοποιήσει την ευκαιρία και να παρουσιάσει τις  προτάσεις του δημοτικού συμβουλίου στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο για τις βασικές υποδομές που λείπουν.

 

Σχετικά με την συνεδρίαση της 13.2.2018 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κορινθίων σημειώνουμε τα εξής .

 

Προ ημερησίας διατάξεως ζητήσαμε να συζητηθεί η πρόταση του δήμου στο περιφερειακόαναπτυξιακόσυνέδριο που θα γίνει στην Τρίπολη 26 και 27 Φεβρουαρίου με παρουσίακυβερνητικούκλιμακίου  .

Κατά την άποψη μας, ήτανμεγάληπαράλειψη της δημοτικήςαρχής και του προεδρείου ένα τόσοσημαντικόθέμα να μην είναι προς συζήτηση στο δημοτικόσυμβούλιο.

Προτείναμε να ζητήσει ο δήμος να περιληφθούν στο κυβερνητικό και περιφερειακόπρόγραμμαέργα που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό και τις δυνατότητες του δήμου και αφορούνυποδομές που δεν έχουνυλοποιηθείμέχρισήμερα .

Συγκεκριμένα:

  1. Πόσιμονερό σε όλη την έκταση τουδήμου
  2. Αποχέτευσητουλάχιστον στους παραλιακούςοικισμούς
  3. Βιολογικοίκαθαρισμοί που αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι το 2023  για οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων θα επιβάλλειπρόστιμα η ευρωπαϊκήένωση
  4. Διαχείρισηστερεώναποβλήτων
  5. Διάβρωση του Κορινθιακού κόλπου . Πήραμε τη δέσμευσηότι θα γίνει η ανάλογηεισήγηση.

https://www.youtube.com/watch?v=ah1lFO7NBME

https://www.youtube.com/watch?v=ciwpyRitFhA

 

 

Ζητήσαμεεπίσηςείτε να επισκευαστεί και λειτουργήσει το κοινοτικόκατάστημα στο Σολομό το οποίοβρίσκεται σε κακήκατάστασηείτε να ενοικιαστεί άλλο . Οι κάτοικοι δεν το χρησιμοποιούν λόγω της ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας του .

 

Θέσαμεεπίσηςθέμααποκατάστασης της ομαλήςλειτουργίας των νομικώνπροσώπωνόπουπαρατηρούνταιπολλέςαπουσίες από την πλειοψηφία και ακυρώθηκανσυνεδριάσεις πχ του ΚΕΠΑΠ .

https://www.youtube.com/watch?v=kj3hwIpSc4w

 

 

Στα θέματαημερησίαςδιάταξηςδιαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε- μόνο η παράταξη μας –  να παραμείνουν τα ίδιαπρόσωπα για άλλη μια χρονιά στις επιτροπέςπρομηθειών του δήμου .

Ζητήσαμεαλλαγή των προσώπων κάθε έτος στις επιτροπέςπρομηθειών και παραλαβής των έργων – η γυναίκα του καίσαραπρέπει και τίμια να είναι και να το δείχνειεπίσης .

Τοποθετηθήκαμεαρνητικά στο αίτημαεπιχείρησηςαποθήκευσης και διανομήςυγραερίου σε κατοικημένηπεριοχήόπου το γενικόπολεοδομικό σχέδιο του δήμου δεν έχει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Απόφαση για το θέμα θα ληφθεί σε μελλοντική συνεδρίαση .

https://www.youtube.com/watch?v=958k1oMY3wY

 

Βασίλης Νανόπουλος

επικεφαλής του συνδυασμού Συμμαχία Πολιτών

και της μείζονος μειοψηφίας του δήμου  Κορινθίων 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ