Ξεκίνησαν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ. Κορινθίων

106

H  Πρόεδρος του Δ.Σ  κ. Λύτρα Κωνσταντίνα, του  Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων,   
ανακοινώνει ότι  από 10 Μαΐου 2018 ημέρα  Πέμπτη
έως και 31  Μαΐου  2018 ημέρα  Πέμπτη,
ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές 
των ενδιαφερομένων γονέων για τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες  και ώρες .

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το έτος 2015 (01/01/2015) και μετά.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή – επανεγγραφή των βρεφών και νηπίων :

 

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα μπορούν να κατατεθούν και σε απλές φωτοτυπίες (Ν. 4250/2014). Τα λοιπά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε  περίπτωση ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται φωτοαντίγραφο μετάφρασής τους .

 

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο ) και Πιστοποιητικό Γέννησης τέκνου.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες.
 3. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
 4. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος για τα   εισοδήματα  φορ/κού έτους 2017  (01/01/2017 έως και 31/12/2017) και σε περίπτωση  που δεν έχει  πραγματοποιηθεί η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος, να κατατεθεί  το εκκαθαριστικό σημείωμα  του προηγούμενου φορ/κού έτους 2016 (εισοδήματα  από 01/01/2016 έως και 31/12/2016) με Υπεύθυνη  Δήλωση  περί δέσμευσης προσκόμισης του Εκ/κού Σημ/τος  εισοδημάτων από 01/01/2017 έως και 31/12/2017 όταν εκδοθεί.
 5. Εάν η μητέρα είναι μισθωτήΒεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του  πρώτου τριμήνου του 2017 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 6. Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 7. Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
 8. Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα:

Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη:

Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο και στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό καθώς και την ώρα αναχώρησης.

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ*

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος

 1. με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 2. με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα τελεί σε διάσταση:
  Α
  ίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) .

   

  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

   

  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

   

  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

   

  Πληροφορίες στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
  και στο Γραφείο Διεύθυνσης
  του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
  τηλ. επικοινωνίας 2741025717.

   

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΛΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ