«Άκρως εξοντωτική για τους μικρο-οικοπεδούχους η σώρευση υποχρεώσεων

27

«Άκρως εξοντωτική για τους μικρο-οικοπεδούχους η σώρευση υποχρεώσεων

που τους επιβάλει Κοινή Υπουργική Απόφαση με δικαιολογία την προστασία του περιβάλλοντος»

Σας παραθέτουμε ερώτηση του κόμματος της Ελληνικής Λύσης για της υποχρεώσεις των μικρο οικοπεδούχων:

Κύριε Υπουργέ,

Δεχθήκαμε τις έντονες διαμαρτυρίες μικρο-οικοπεδούχων, οι οποίοι μας απαρίθμησαν τον όγκο υποχρεώσεων με τις οποίες τους επιβαρύνει πρόσφατη θεσμική πρωτοβουλία σας, που επιβλήθηκε με την δικαιολογία της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ανωτέρω μας έκαναν λόγο για πρόσφατη Εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο σας προς Εφαρμογή του ΚανονισμούΠυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων. Τόσο οι πολίτες, όσο και κάποιοι συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν ιδιοκτήτες ακινήτων, θεωρούν την διαδικασία που εισάγει η σχετική με τα ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 προβληματική. Χαρακτηριστικά, επισημαίνεται ότι ήταν πρακτικά ανεφάρμοστη για τους μικροϊδιοκτήτες, τόσο η υποχρέωση για σύνταξη

Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31/3 του τρέχοντος έτους, όσο και σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέσα σε ένα μήνα από την0 παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 30/4 του τρέχοντος έτους. Κρίνεται, εύλογα, όμως, αδιανόητο, μια εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 15/3/2024 να θέτει όρια 15 ημερών για την εκπλήρωση τόσο βαρέων υποχρεώσεων, με μόνον οκτώ εργάσιμες ημέρες περιθώριο προθεσμίας. Επιπλέον, η λογική που διατρέχει την παραπάνω ΚΥΑ κινείται στην κατεύθυνση της «ατομικής ευθύνης» των ιδιοκτητών ακινήτων, φορτώνοντας τους με πρόσθετες επιβαρύνσεις, οικονομικές και διοικητικές, οι οποίες όφειλε να αποτελούν πρόνοια της Πολιτείας.

Οι ως άνω πολίτες/μικρο-οικοπεδούχοι αγανακτούν, καθώς, η πυροπροστασία και η σχετική οργάνωση όλων των διαδικασιών που δρουν επικουρικά στην απομάκρυνση κινδύνων πυρκαγιάς, ως ευθύνες, ανήκουν στο οργανωμένο κράτος και όχι μεμονωμένα στους πολίτες. Εξ’ άλλου, όπως μας αναφέρθηκε, αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί και η επιβάρυνση των πολιτών με φορολογία και δημοτικά Τέλη. Η μόνη ευθύνη, κατά την γνώμη των παραπάνω διαμαρτυρόμενων που βαρύνει τους πολίτες/μικροϊδιοκτήτες είναι η στοιχειώδης επιμέλειά τους για την αποτροπή συνθηκών που είναι πιθανόν να υποβοηθήσουν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, πράγμα που εξαντλείται στον καθαρισμό της οικοπεδικής έκτασης που κατέχουν.

Η υποχρέωση των ανωτέρω μικρο-οικοπεδούχων με μια σειρά από κοστοβόρα καθήκοντα, όπως είναι η παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων Μηχανικών ή η προμήθεια μέσων πυροπροστασίας, συντελούν στην οικονομική εξαθλίωση και επιβάρυνσή τους, ιδίως, όταν συνοδεύονται από τα θεσπισμένα εξοντωτικά πρόστιμα για τη μη διενέργειά τους, και μάλιστα, σε χρόνο ασφυκτικά περιορισμένο, όπως φαίνεται. Μας προκαλείται η εύλογη απορία, λοιπόν, περί του αν έχετε την πολιτική βούληση αλλά και την στοιχειώδη κοινωνική ευθύνη να αναθεωρήσετε την σωρεία των παραπάνω επιβαρύνσεων που επιβάλατε στους μικροϊδιοκτήτες, ώστε να μην καταπιεστούν, περαιτέρω, όσοι εξ’ αυτών κατέχουν μικρής έκτασης οικόπεδα, καθώς, τόσο η σχετική εποπτεία, όσο και η επιτελική ευθύνη περιφρούρησης των περιοχών που χρήζουν πυροπροστασίας, όφειλε να υπάγονται στην αποκλειστική ευθύνη των οργανωμένων αρμοδίων για το θέμα Υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσίου, τόσο κεντρικά, όσο και περιφερειακά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να αναθεωρήσετε τις υποχρεώσεις που επέβαλε στους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων η ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ «ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023» και η σχετική με την ως άνω ΚΥΑ ερμηνευτική εγκύκλιος, προκειμένου να μην εξοντωθούν οικονομικά εκ των προκαλούμενων οικονομικών βαρών οι ιδιοκτήτες μικρών εκτάσεων οικοπέδων, καθώς, οι κοστοβόρες υποχρεώσεις με τις οποίες έχετε επιφορτίσει τους τελευταίους βαρύνουν ως καθήκον την κεντρική ή/και περιφερειακή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας;

Ο ερωτών βουλευτής

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ