«Κλιμάκιο της Δασικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικής στο Αριστοτέλειο»-φωτο

222
~ Την Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας παρουσίαση για τη σημασία του Δάσους από την Προϊσταμένη Δασικής Υπηρεσίας Μεγάρων, κυρία Μπερδελή Μαρία και του βασικού Πυροσβεστικού εξοπλισμού που φέρει ένα Πυροσβεστικό Υδροφόρο Όχημα αποτελούμενο από τον Πυροσβέστη, κύριο Παπαχρήστο Χρήστο και καταρτισμένου ένστολου προσωπικού της Πυροσβεστικής.
~ Η παρουσίαση διεξήχθη στον χώρο των «μικρών φίλων του Αριστοτελείου» για τους μαθητές του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου και περιελάμβανε τα ακόλουθα:
• Η σημασία και τα οφέλη του Δάσους
• Κίνδυνοι που διατρέχουν το φυσικό περιβάλλον
• Παρουσίαση στα πυροσβεστικά εργαλεία και εξαρτήματα, καθώς και πρακτική εφαρμογή στην διαδικασία λειτουργίας και χρήσης της Πυροσβεστικής αντλίας του Οχήματος.
~ Αναλυτικότερα, ο πυροσβεστικός εξοπλισμός που παρουσιάστηκε αφορούσε:
• Πυροσβεστήρες
• Σωλήνες εκροής
• Κλειδιά Σύνδεσης/Αποσύνδεσης των σωλήνων εκροής
• Αναπνευστική Συσκευή Οξυγόνου Πυροσβέστη
~ Η λειτουργία του Οχήματος και η χρήση των Πυροσβεστικών Αντλιών που παρουσιάστηκαν ήταν οι ακόλουθες:
• Επεξήγηση της λειτουργία των Αντλιών: Αντλίες που φέρουν τα τυπικά Πυροσβεστικά Υδροφόρα Οχήματα. Χρησιμοποιούνται για μεγάλες παροχές με μικρές σχετικά πιέσεις. Η πίεση δημιουργείται από την κίνηση και αδράνεια του υγρού εντός της αντλίας και είναι ευρύτερα γνωστές με τον όρο Φυγοκεντρικές αντλίες.
• Πρακτική εφαρμογή στην ενεργοποίηση της πυροσβεστικής αντλίας
_____________________________________________________________
~ Εκπαιδευτικός Στόχος: Η Βιωματική Δράση είχε ως στόχο να αντιληφθούν οι μικροί μαθητές μας τη σημασία του Δάσους στη Ζωή μας, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά το ιδιαίτερο επάγγελμα του Πυροσβέστη.
~ Οι μαθητές, προς έκπληξή τους, στο τέλος της παρουσίασης είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το Πυροσβεστικό Όχημα, να πιάσουν έναν Πυροσβεστήρα, να παρατηρήσουν και να δοκιμάσουν μέρη της στολής του Πυροσβέστη. Ακόμη, έκαναν ρίψεις με τη μάνικα, σβήνοντας μια υποτιθέμενη φωτιά στο μικρό Δάσος του Σχολείου μας!
______________________________________________________________________
~ Ευχαριστούμε την κυρία Μπερδελή Μαρία και τον Πυροσβέστη, κύριο Παπαχρήστο Χρήστο για την παρουσίαση και τη θερμή επικοινωνία με τους μαθητές μας. Καθώς, και το τμήμα της Πυροσβεστικής για τη διάθεσή του Πυροσβεστικού Οχήματος.
~ Θερμά

Συγχαρητήρια

στους Δασκάλους για την υλοποίηση της όμορφης Δράσης!