Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Όφελος από 1.000 έως 4.000 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς ρεύματος

781

Σύμφωνα με υπολογισμούς και όπως προκύπτει και από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται πιο κάτω τα νοικοκυριά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μπορούν, μέσα από τον ενεργειακό συμψηφισμό παραγωγής – κατανάλωσης ρεύματος (net metering) να εξοικονομήσουν ετησίως από 930 έως 3.980 ευρώ.

Η συνέχεια εδώ