Όταν οι δεσμεύσεις γίνονται πράξη- Τοποθετείται ΑΤΜ στις Δημοτικές Ενότητες Σολυγείας και Τενέας

24

Όταν οι δεσμεύσεις γίνονται πράξη

Ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων :

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024
εγκρίθηκε η συνεργασία με την Optima Bank και τοποθετείται ΑΤΜ στις έδρες
των Δημοτικών Ενοτήτων Σολυγείας και Τενέας.
Άμεσα η Optima αναλαμβάνει την τοποθέτηση των δύο ΑΤΜ, σε
δημοτικούς χώρους που παραχωρεί ο Δήμος Κορινθίων, στο Σοφικό και στο
Χιλιομόδι.
Άλλη μια προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής που έχει ως
σκοπό την εξυπηρέτηση του Δημότη, υλοποιείται σε σύντομο χρονικό
διάστημα.