Γιατί στο δήμο Κορινθίων 8 Αντιδήμαρχοι – Πρόεδροι των νομικών προσώπων , κουνήσαν μαντίλι στον Β. Νανόπουλο;

1787

 

Μαύρα μαντάτα για τον Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο , ο ένας μετά τον άλλο Αντιδήμαρχο –  Πρόεδροι των νομικών προσώπων τον εγκαταλείπουν δηλώνοντας παραίτηση .

Η συνέχεια εδώ