Ποιες κοινωνικές δομές θα συνεχίζουν να λειτουργούν σε Τρίπολη, Ναύπλιο και Κόρινθο

20
Τέσσερις κοινωνικές δομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συνεχίσουν να στηρίζονται μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Τέσσερις κοινωνικές δομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Τρίπολη, Ναύπλιο και Κόρινθο θα συνεχίσουν να στηρίζονται μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου, όπως υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Συγκεκριμένα, θα συνεχίσει να λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο της Τρίπολης (πρόληψη – καταπολέμηση έμφυλης βίας, διακρίσεων).

Το ίδιο θα συμβεί και με το Κέντρο Κοινότητας και την Κινητή Μονάδα του δήμου Ναυπλιέων, στο Ναύπλιο.

Ακόμα θα συνεχίσει να λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα, καθώς και το παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ, του δήμου Κορινθίων, στην Κόρινθο.

Τέλος, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, στην Τρίπολη και η Κινητή Μονάδα του.

Οι τέσσερις αυτές πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.